Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-470/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. 40-470/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi:

1.        T v i r t i n u  pridedamus:

1.1.  Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės administravimo ir GIS poskyrio specialisto pareigybės aprašymą (ŽTAS-ŽAGP-10);

1.2.  Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialisto pareigybės aprašymą (ŽTAS-ŽTVP-11).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 40-178/19 „Dėl Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.2 papunktį.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-470/19 - DĖL ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
40-470/19 - DĖL ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią