Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2908/19 2019-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-09 ĮSAKYMO NR. 30-376 „DĖL VILNIAUS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-09 ĮSAKYMO NR. 30-376 „DĖL VILNIAUS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d.   Nr. 30-2908/19

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 30-376 Dėl Vilniaus bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso nuostatus:

1. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos (asociacijos), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymai, (toliau – pareiškėjas), kurių įstatuose numatyta bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio organizavimas skatinant kultūros sklaidą, sveiką gyvenseną, buriant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių narius.“

2. Išdėstau 37.2 papunktį taip :

„37.2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, užpildant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą 2 formą;“.

3. Išdėstau 4 priedo 11 punktą taip:

„11. Sutartį nutraukus dėl Administracijos kaltės, atsakingas Administracijos padalinys pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas išlaidas, patirtas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršydamas šios sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią