Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2912/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ ATSTOVAVIMO, KONSULTAVIMO IR TARPININKAVIMO PASLAUGAS VILNIAUS (KIRTIMŲ) ROMŲ TABORO GYVENTOJAMS, PROJEKTŲ KONKURSO VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ ATSTOVAVIMO, KONSULTAVIMO IR TARPININKAVIMO PASLAUGAS VILNIAUS (KIRTIMŲ) ROMŲ TABORO GYVENTOJAMS, PROJEKTŲ KONKURSO VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. 30-2912/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 30-2643/19 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 19 punktu,

s u d a r a u  šią Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių atstovavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas Vilniaus (Kirtimų) romų taboro gyventojams, projektų konkurso vertinimo ir atrankos komisiją:

Danuta Narbut – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Jonas Bartlingas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyresnysis patarėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Evelina Martinkienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Toma Suzdaleva – biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus vyresnioji socialinio darbo organizatorė;

Rosita Žibelienė – Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus pavaduotoja;

Sondra Jendovickaitė-Krasovska – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus socialinių programų koordinatorė (komisijos sekretorė).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią