Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2311/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO GRIGAIČIŲ G. 13 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO GRIGAIČIŲ G. 13 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. A30-2311/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 papunkčiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u  kitos paskirties žemės sklypo Grigaičių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0156:124) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-50990), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

            1.1. plotą –1112 (vieno tūkstančio vieno šimto dvylikos) kv. m, įskaitant laisvoje valstybinėje žemėje prie 597 (penkių šimtų devyniasdešimt septynių) kv. m privataus žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0156:124) įsiterpusį 514 (penkių šimtų keturiolikos) kv. m plotą;

            1.2. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.3. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus;

2.2. sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodytų sklypų suformavimo.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

Dokumento priedai:
A30-2311/19 - DĖL SKLYPO GRIGAIČIŲ G. 13 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią