Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2318/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ARONIJA“ TERITORIJOS DALIES, KURIOJE YRA ŽEMĖS SKLYPAS KELMIJOS SODŲ 49-OJOJE G. 2 (KADASTRO NR. 0101/0084:19), FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS  „ARONIJA“  TERITORIJOS DALIES, KURIOJE YRA ŽEMĖS SKLYPAS  KELMIJOS SODŲ 49-OJOJE G. 2 (KADASTRO NR. 0101/0084:19), FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. A30-2318/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

            1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti apie  990 (devynių šimtų devyniasdešimties) kv. m ploto sodininkų bendrijos „Aronija“ teritorijos dalies, kurioje yra žemės sklypas Kelmijos Sodų 49-ojoje g. 2 (kadastro Nr.0101/0084:19), formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas − sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

2.1. parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus;

2.2. nustatyta tvarka kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimų pateikimo.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią