Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2926/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO METALO G. 15A FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO METALO G. 15A FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2926/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1.         N u s t a t a u,  kad pradedamas rengti apie 3471 (trijų tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt vieno) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės sklypas Metalo g. 15A (kadastro Nr. 0101/0079:1608) ir valstybinė žemė, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai:

1.1.   suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

1.2.   sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties sklypus į vieną;

1.3.   suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės plotus ir sujungti juos su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

            2.  P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

2.1. parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus;

    2.2. nustatyta tvarka kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimų pateikimo.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią