Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2930/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0159:400) RASŲ SENIŪNIJOJE PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0159:400) RASŲ SENIŪNIJOJE PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2930/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“:

1. K e i č i u 17000 (septyniolikos tūkstančių) kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:400) Rasų seniūnijoje pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir esamą žemės naudojimo būdą į šiuos naudojimo būdus (pagal pridedamą planą):

1.1. 16256 (šešiolikos tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt šešių) kv. m ploto sklypo dalies – į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.2. 367 (trijų šimtų šešiasdešimt septynių) kv. m ploto sklypo dalies ir 377 (trijų šimtų septyniasdešimt septynių) kv. m ploto sklypo dalies – į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

2. S i ū l a u  sklypo naudotojams kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą dėl  1 punkte nurodyto sklypo naudojimo būdų įregistravimo.

3. P a v e d u  Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui perskaičiuoti žemės sklypo vertę.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią