Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2923/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS“

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2923/19

Vilnius

 

 

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią