Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2917/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2019-05-30 SPRENDIMO NR. 1-46 „DĖL VILNIAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAPILDYMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2019-05-30 SPRENDIMO NR. 1-46 „DĖL VILNIAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAPILDYMO“

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. 30-2917/19

Vilnius

 

 

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos
2019-05-30 sprendimo Nr. 1-46 „Dėl Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ papildymo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią