Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2324/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAŽYMŲ APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI UAB LIBELPAK GROUP, MB „ŽALIAS TAKSI“, MB „AULETOS GRUPĖ“, ALGIMANTUI ŠLAPELIUI IR KITIEMS IŠDAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMŲ APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI UAB LIBELPAK GROUP, MB „ŽALIAS TAKSI“, MB „AULETOS GRUPĖ“, ALGIMANTUI ŠLAPELIUI IR KITIEMS IŠDAVIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. A30- 2324/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 12 dalimi, Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5, 81 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.8 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 11 d. prašymus Nr. A491-428/19, Nr. A491-429/19, Nr. A491-435/19, Nr. A491-436/19, 2019 m. lapkričio 12 d. prašymus Nr. A491-442/19 ir Nr. E491-44/19(2.17.2.61E-LIC), 2019 m. lapkričio 13 d. prašymus Nr. A491-447/19, Nr. A491-448/19, Nr. A491-451/19, Nr. A491-453/19,Nr. A491-454/19, Nr. A491-455/19, Nr. A491-456/19, 2019 m. lapkričio 14 d. Nr. EA491-45/1992/17.2.61E-LIC),

i š d u o d u  pažymas apie ketinimą išduoti leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi:

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas

Transporto priemonės markė, modelis

Transporto priemonės identifikavimo numeris

UAB LIBELPAK GROUP

302492788

Laisvės pr. 60, Vilnius

TOYOTA

TOYOTA PRIUS

JTDKB20U007706250

UAB LIBELPAK GROUP

302492788

Laisvės pr. 60, Vilnius

PEUGEOT

407 SW

VF36ERHRE21357894

Algimantas Šlapelis

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Tadeuš Kaziukevič

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Vladislav Šematovič

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Inga Kuzmickienė

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Kęstutis Didoronkus

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Žilvinas Matiukas

Bukčių g. 39-11, Vilnius

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

MB „Žalias taksi“

305213311

Žirmūnų g. 135-5, Vilnius

VW

JETTA

WVWZZZ16ZFM014584

Jurij Moroz

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

MB „Auletos grupė“

304944473

Polocko g. 4B-20, Vilnius

TOYOTA

PRIUS

JTDKB20U303030755

Antanas Gudonis

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Antanas Gudonis

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Vaidotas Trusauskas

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią