Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2950/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU RYGOS MUNICIPALINE POLICIJA, TALINO MUNICIPALINE POLICIJA IR VARŠUVOS MUNICIPALINE POLICIJA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU RYGOS MUNICIPALINE POLICIJA, TALINO MUNICIPALINE POLICIJA IR VARŠUVOS MUNICIPALINE POLICIJA

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2950/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-1597 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“, 10.4 ir 10.6 papunkčiais:

1. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėją Andžejų Dinikį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutartis su Rygos municipaline policija, Talino municipaline policija ir Varšuvos municipaline policija pagal pridedamą formą.

2. N u s t a t a u, kad šis įgaliojimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2950/19 - DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU RYGOS MUNICIPALINE POLICIJA, TALINO MUNICIPALINE POLICIJA IR VARŠUVOS MUNICIPALINE POLICIJA (PRIEDAS)
Į pradžią