Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-476/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SENAMIESČIO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (SS-2) PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SENAMIESČIO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMO (SS-2) PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 40-476/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u  pridedamą Senamiesčio seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (SS-2).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 40-435/19 „Dėl senamiesčio seniūnijos vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo (SS-2) tvirtinimo“.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-476/19 - DĖL SENAMIESČIO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO (SS-2) PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią