Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2952/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-03 ĮSAKYMO NR. 30-2221/19 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIEMS 2019 METAIS TAIKOMAS 4 PROCENTŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-03 ĮSAKYMO NR. 30-2221/19 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIEMS 2019 METAIS TAIKOMAS 4 PROCENTŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2952/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1527 „Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-34 „Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“ patvirtintu Žemės sklypų, kuriems taikomas 4 procentų žemės/valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašu,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 30-2221/19 „Dėl Žemės sklypų, kuriems 2019 metais taikomas 4 procentų žemės mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Žemės sklypų, kuriems 2019 metais taikomas 4 procentų žemės mokesčio tarifas, sąrašą ir išbraukiu 56, 57, 73, 80, 87 ir 93 eilutes.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią