Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2949/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-27 ĮSAKYMO NR. 30-3943/18(2.1.1E-TD2) „DĖL UAB „NAUJAMIESČIO BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-27 ĮSAKYMO NR. 30-3943/18(2.1.1E-TD2) „DĖL UAB „NAUJAMIESČIO BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2949/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 ,,Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į daugiabučio namo Naugarduko g. 18  patalpų savininkų 2019 m. liepos 11 d.  pasirašytą jungtinės veiklos sutartį:

1. K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. gruodžio  27 d. įsakymo Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Naujamiesčio būstas“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ 1 punkte  nurodytą priedą – Uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą ir išbraukiu 254 eilutę (pastatas Naugarduko g. 18).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1.  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrių išbraukti iš apskaitomų gyvenamųjų namų sąrašo gyvenamąjį namą Naugarduko g. 18;

2.2.  uždarąją akcinę bendrovę Mano Būstas Vilnius (buvusi UAB „Naujamiesčio būstas“) per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui daugiabučio namo Naugarduko g. 18 bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo šio daugiabučio namo jungtinės veiklos sutarties dalyviams akto kopiją.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, LT-06144 Vilnius) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią