Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2951/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-05 ĮSAKYMO NR. 30-2241/19 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM 2020 METAIS TAIKOMAS 3 PROCENTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-05 ĮSAKYMO NR. 30-2241/19 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM 2020 METAIS TAIKOMAS 3 PROCENTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2951/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-39 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-39 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“ patvirtintu Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašu,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 30-2241/19 „Dėl Nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą ir išbraukiu 64, 69 ir 76-101 eilutes.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią