Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2955/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARIMŲ G. 29 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARIMŲ G. 29 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2955/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u  kitos paskirties žemės sklypo Arimų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0050:874) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-50275), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 874-1:

1.1.1. plotą – 12312 (dvylikos tūkstančių trijų šimtų dvylikos) kv. m;

1.1.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 874-2:

1.2.1. plotą – 13869 (trylikos tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių) kv. m;

1.2.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 874-3:

1.3.1. plotą – 4900 (keturių tūkstančių devynių šimtų) kv. m;

1.3.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.4. žemės sklypo Nr. 874-4:

1.4.1. plotą – 6855 (šešių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių) kv. m;

1.4.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.4.3. naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.4.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.5. žemės sklypo Nr. 874-5:

1.5.1. plotą – 3062 (trijų tūkstančių šešiasdešimt dviejų) kv. m;

1.5.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.5.3. naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.5.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.6. žemės sklypo Nr. 874-6:

1.6.1. plotą – 9015 (devynių tūkstančių penkiolikos) kv. m;

1.6.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.6.3. naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.6.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.);

1.7. žemės sklypo Nr. 874-7:

1.7.1. plotą – 18375 (aštuoniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt penkių) kv. m;

1.7.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.7.3. naudojimo būdus:

1.7.3.1. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – 17779 (septyniolikos tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt devynių) kv. m dalyje;

1.7.3.2. komercinės paskirties objektų teritorijos – 596 (penkių šimtų devyniasdešimt šešių) kv. m dalyje;

1.7.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromų apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII sk.).

2. S i ū l a u  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus.

3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. sklypo naudotojai turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl formavimo ir pertvarkymo projekte numatytų sklypų suformavimo;

3.2. žemės sklypo ribos, plotas ir turinys gali būti tikslinami atlikus sklypo kadastrinius matavimus.

            3.3. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią