Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-477/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS PROJEKTŲ PATIKRINIMO POSKYRIO SPECIALISTO (MENTORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (VMAS-PPP-9)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS PROJEKTŲ PATIKRINIMO POSKYRIO SPECIALISTO (MENTORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (VMAS-PPP-9)

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 40-477/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u  Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio specialisto (mentoriaus) pareigybės aprašymą  (VMAS-PPP-9) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gruodžio 12 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-477/19 - DĖL VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS PROJEKTŲ PATIKRINIMO POSKYRIO SPECIALISTO (MENTORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (VMAS-PPP-9) (PRIEDAS)
Į pradžią