Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2956/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO UKRAINIEČIŲ G. 6 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO UKRAINIEČIŲ G. 6 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2956/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u  kitos paskirties žemės sklypo Ukrainiečių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0158:2159) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai: padalyti sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-58301), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 2159-1:

1.1.1. plotą – 176 (vieno šimto septyniasdešimt šešių) kv. m;

1.1.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 2159-2:

1.2.1. plotą – 477 (keturių šimtų septyniasdešimt septynių) kv. m;

1.2.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 2159-3:

1.3.1. plotą – 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) kv. m;

1.3.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.);

1.4. žemės sklypo Nr. 2159-4:

1.4.1. plotą – 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) kv. m;

1.4.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.4.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.4.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.);

1.5. žemės sklypo Nr. 2159-5:

1.5.1. plotą – 864 (aštuonių šimtų šešiasdešimt keturių) kv. m;

1.5.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.5.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.);

1.6. žemės sklypo Nr. 2159-6:

1.6.1. plotą – 1181 (vieno tūkstančio vieno šimto aštuoniasdešimt vieno) kv. m;

1.6.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.6.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.7. žemės sklypo Nr. 2159-7:

1.7.1. plotą – 1182 (vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt dviejų) kv. m;

1.7.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.7.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.).

2. S i ū l a u:

2.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus;

2.2. sklypo, sprendinių brėžinyje pažymėto Nr. 2159-1, patenkančio į gatvės raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo.

3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. sklypo naudotojai turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl formavimo ir pertvarkymo projekte numatytų sklypų suformavimo;

3.2. žemės sklypo ribos, plotas ir turinys gali būti tikslinami atlikus sklypo kadastrinius matavimus;

            3.3. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią