Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2966/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ S. GRUNAU G. 137 ir 139 PERDALIJIMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ S. GRUNAU G. 137 ir 139 PERDALIJIMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 30-2966/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  matininko Ryčio Grigo parengtą žemės sklypų S. Grunau g. 137 (kadastro Nr. 0101/0167:3072) ir S. Grunau g. 139 (kadastro Nr. 0101/0167:3073) perdalijimo projektą (pagal pridedamą brėžinį M1:500).

2. N u s t a t a u  perdalijimo būdu patikslintus sklypų plotus:

2.1. sklypo S. Grunau g. 137 plotą – 1959 (vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt devynių) kv. m;

2.2. sklypo S. Grunau g. 139 plotą – 1640 (vieno tūkstančio šešių šimtų keturiasdešimties) kv. m.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią