Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-478/19 2019-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (LLS-2)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (LLS-2)

 

2019 m. lapkričio 15 d.   Nr. 40-478/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u  Licencijavimo ir leidimų skyriaus patarėjo pareigybės aprašymą (LLS-2) (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-478/19 - DĖL LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (LLS-2) (PRIEDAS)
Į pradžią