Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2972/19 2019-11-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NR. 1 KARAČIŪNŲ GATVĖJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NR. 1 KARAČIŪNŲ GATVĖJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d.   Nr. 30-2972/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1 Karačiūnų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą bendrojo (viešojo) naudojimo miesto paplūdimiui įrengti ir eksploatuoti, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-43023), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. plotą – 5693 (penkių tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt trijų) kv. m;

1.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.3. naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos;

1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – kraštovaizdžio draustiniai (XXXV sk.), paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos (XXIX sk.), saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. žemės sklypo plotas ir ribos gali būti tikslinami atlikus kadastrinius matavimus;

2.2. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią