Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2974/19 2019-11-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO, KURUOJANČIO SVEIKATOS APSAUGOS SRITĮ, ĮGALIOJIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO, KURUOJANČIO SVEIKATOS APSAUGOS SRITĮ, ĮGALIOJIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d.   Nr. 30-2974/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-781 „Dėl įgaliojimų perdavimo Savivaldybės administracijos direktoriui“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1200 „Dėl Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių 19.15 papunkčiu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1531 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 40-345/19 „Dėl Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuruojamų struktūrinių padalinių ir veiklos sričių nustatymo“:

1. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį sveikatos apsaugos sritį:

1.1. tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pareigybių sąrašus ir valdymo struktūros schemas, derinti struktūras;

1.2. derinti Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų pareigybių sąrašus, struktūras ir valdymo struktūros schemas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 30-2 „Dėl Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įgaliojimo“.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

Į pradžią