Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2975/19 2019-11-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO“

 

2019 m. lapkričio 18 d.   Nr. 30-2975/19

Vilnius

 

 

            T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus miesto švietimo įstaigų nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią