Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2969/19 2019-11-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:0024) BUVUSIAME PAKALNIŠKIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:0024) BUVUSIAME PAKALNIŠKIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 18 d.   Nr. 30-2969/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

            1. T v i r t i n u žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/00158:0024) buvusiame Pakalniškių kaime formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai: padalyti žemės sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP- 19573), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 1:

1.1.1. plotą – 872 (aštuonių šimtų septyniasdešimt dviejų) kv. m;

1.1.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 2:

1.2.1. plotą – 717 (septynių šimtų septyniolikos) kv. m;

1.2.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 3:

1.3.1. plotą – 559 (penkių šimtų penkiasdešimt devynių) kv. m;

1.3.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.4. žemės sklypo Nr. 4:

1.4.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.4.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.4.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.4.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.5. žemės sklypo Nr. 5:

1.5.1. plotą – 602 (šešių šimtų dviejų) kv. m;

1.5.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.5.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.6. žemės sklypo Nr. 6:

1.6.1. plotą – 1808 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų aštuonių) kv. m;

1.6.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.6.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.6.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.7. žemės sklypo Nr. 7:

1.7.1. plotą – 10747 (dešimties tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt septynių) kv. m;

1.7.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – žemės ūkio;

1.7.3. naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

1.7.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.8. žemės sklypo Nr. 8:

1.8.1. plotą – 187 (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių) kv. m;

1.8.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.8.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.8.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.9. žemės sklypo Nr. 9:

1.9.1. plotą – 73 (septyniasdešimt trijų) kv. m;

1.9.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.9.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.9.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.).

2. S i ū l a u:

2.1. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus;

2.2. sklypų, sprendinių brėžinyje pažymėtų indeksais Nr. 8 ir Nr. 9, patenkančių į gatvės raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartis dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn iki statybas leidžiančių dokumentų išdavimo.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus;

3.2. sklypo naudotojai turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodytų sklypų suformavimo.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią