Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-73 2013-04-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DARBO GRUPĖS UŽUPIO SKVERO SUTVARKYMO KONCEPCIJAI PARENGTI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

POTVARKIS

DĖL DARBO GRUPĖS UŽUPIO SKVERO SUTVARKYMO
KONCEPCIJAI PARENGTI

 

  2013 m. balandžio 30 d. Nr. 22-73

Vilnius

 

1. S u d a r a u  šią  Darbo grupę Užupio skvero sutvarkymo koncepcijai parengti:

Gintaras Sodeika – Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas (darbo grupės vadovas);

Aurelijus Stapulionis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pavaduotojas (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

Beatričė Raguotienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Giedrė Čeponytė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio vyriausioji specialistė;

Loreta Mikštaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė;

Lolita Vileikienė – Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ Detaliojo planavimo skyriaus projektų vadovė;

Ramunė Sanderson – viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ vyriausioji kraštovaizdžio architektė;

Sakalas Gorodeckis – Užupio seniūnaitis;

Saulius Paukštys – fotomenininkas;

Nicolas Ortiz – uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ direktorius.

2013 m. liepos 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. 22-111 redakcija

 

2.      P a v e d u sudarytajai  darbo  grupei:

2.1. organizuoti Užupio skvero sutvarkymo koncepcijos rengimą;

2.2. sudaryti Užupio skvero sutvarkymo veiksmų planą.

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS - POTVARKIS - 22-111 - 2013-07-03
DĖL MERO 2013-04-30 POTVARKIO NR. 22-73 „DĖL DARBO GRUPĖS UŽUPIO SKVERO SUTVARKYMO KONCEPCIJAI PARENGTI“ PAKEITIMO
Į pradžią