Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Kaip keisis Misionerių sodas: susipažinkite su projektu

Kaip keisis Misionerių sodas: susipažinkite su projektu

Sužinokite, kaip jau greitai pasikeis vilniečių pamiltas Misionierių sodas: kas naujo atsiras sode, kaip pavyks išsaugoti šios viešosios erdvės savitumą.

Pristatymo skaidrės.

Atsakymai į Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos posėdžio protokolo rekomendacijas:

• Patikslinta topografinė informacija, medžių žymėjimas ir aprašai. Esamų medžių inventorizacijos ir būklės vertinimo informacija yra baigta. Šalinamų medžių informacija pildoma atsižvelgiant į infrastruktūrinius pokyčius bei įtraukiant šią žiemą išvirtusius ar nulūžusius esamus medžius.
• Šlaituose numatoma šalinti iki 10% medžių, labiau atveriant perspektyvas link bažnyčių bokštų. Projekte parengtu priežiūros aprašu bus teikiamos rekomendacijos tolesniam etapiškam savaiminių medžių šalinimui bei vertingų medžių išsaugojimui per sekančius 20-30 metų.
• Šalia siaurinamos Maironio gatvės visu perimetru projektuojamos naujų medžių grupės kurios be kitų funkcijų taip pat atliks ir automobilių poveikio aplinkai mažinimo funkciją.
• Misionierių bažnyčios ansamblio atidengimas numatomas tik iš tam tikrų stebėjimo taškų paliekant didžiąją dalį esamų šlaito želdinių. Panoramos taip pat pildomos naujų medžių kompozicijomis siekiant miesto panoramų daugiaplaniškumo, kokybiško ir charakteringo šios vietos miestovaizdžio bei švelninti aplinkui vykdomų statybų vizualinę įtaką bei įtaką šios teritorijos savitam kraštovaizdžio charakteriui.
• Ant Misionierių kalvos tvarkomos teritorijos perimetru projektuojamos naujų medžių kompozicijos siekiant pridengti kylančius pastatus bei kompoziciškai papildyti, išryškinti Misionierių bažnyčios ansamblį.
• Projektinėje informacijoje bus pateikti tvarkomų želdinių aprašai ir darbų kiekiai bei rekomendacijos specialistams, kurie turėtų atlikti šiuos darbus įgyvendinus projektą. Neabejojama, kad VšĮ „Vilniaus miesto parkai“, perimsiantys Misionierių sodo teritorijos priežiūrą po sutvarkymo darbų, tęs profesionalią priežiūrą ir užtikrins ilgalaikės medžių priežiūros kokybę.
• Dalies parko erdves formuojančių želdynų nepavyks išlaikyti dėl ne šio projekto apimtyje vykdomų darbų (dalis Aukštaičių alėjos liepų bus šalinama dėl ten numatytos šiluminės trasos tiesimo darbų). Projekte numatomi želdiniai papildo arba pakeičia šalinamus medžius, kur tai būtina daryti dėl dendrologinių, paveldosauginių, kraštovaizdinių ir infrastruktūrinių ar relfefo formavimo priežasčių.
• Ąžuolų masyvas bus paliekamas ir retinamas. Dalis ąžuolų bus perkeliama į vietas, kur naujai formuojamos želdinių kompozicijos arba į kitas jiems tinkamas augimvietes Vilniaus mieste, jei tai bus dendrologiškai ir technologiškai įmanoma. Ąžuolus, kurių persodinimas bus neįmanomas dėl inžinierinių tinklų gausos požemyje teks šalinti.
• Misionierių sode pagrindiniai nauji želdynai yra medžiai ir krūmai. Dekoratyvių gėlynų neprojektuojama išskyrus vietas, kur augalais pažymimi istoriškai buvę Vilnios kanalai bei praturtinami augimvietei tinkamais augalais tvenkinių krantai.
• Atsižvelgiant į komisijos pastabas bei neseniai vykusių viešinimų pastabas bei siūlymus projektas bus atitinkamai taisomas.

***

Misionierių sodų atkūrimo projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų gyventojų užimtumui didėti ir verslo aplinkai plėtoti Vilniaus mieste.

Projektą „Misionierių sodų atkūrimas“ vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Projektas finansuojamas Europos Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Misionierių sodų Vilniuje rekonstrukcijos konkursas 2011:
http://old.architektusajunga.lt/las-konkursai/archyvas/no-2011/misionieriu-sodu-vilniuje-rekonstrukcijos-konkursas-2011

Aiškinamasis raštas