Vilnius papildomai kviečia darbdavius įdarbinti daugiau vilniečių – konkursas subsidijoms gauti

Jau ketverius metus sostinės savivaldybė skatina darbdavius dalyvauti užimtumo didinimo programoje – padėti įdarbinti daugiau vilniečių. Dalyvaudami šioje programoje, darbdaviai gali gauti iki 45 tūkst. eurų subsidijų. Programa įgyvendinama iki šių metų lapkričio 30 dienos.

Darbdaviai papildomai kviečiami dalyvauti ir įdarbinti vilniečius, užsiregistravusius Užimtumo tarnyboje ir atitinkančius bent vieną iš šių kriterijų: jaunuolius, buvusius globos namų auklėtinius ir neturinčius 25 metų, nėščias moteris, asmenis, sugrįžusius iš laisvės atėmimo vietų, piniginės socialinės paramos gavėjus, žmones priklausomus nuo narkotikų, prekybos žmonėmis aukas, grįžusius į Lietuvą nuolat gyventi politinius kalinius, tremtinius, patiriančius socialinę riziką bei vyresnius kaip 40 metų vilniečius.

Konkurse kviečiamos dalyvauti Vilniaus savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, ne pelno siekiančios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių valdyme dalyvauja Savivaldybės administracija, taip pat seniūnijos, bei verslo įmonės, kuriose veiklą vykdo sostinėje.

Norintys dalyvauti programoje darbdaviai turi pateikti paraišką su priedais iki rugpjūčio 17 d. 15 val.

Paraiškos priimamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus darbo vietoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), eilių valdymo sistemos terminale paspaudus Nr. 6.

Darbdavių pateikta medžiaga turi būti susegta, sunumeruota ir paskutiniame lape (nurodant lapų skaičių) patvirtinta darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, medžiaga pateikiama  užklijuotame voke. Ant voko prašome užrašyti „Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programa“ bei dokumentus teikiančios įmonės (įstaigos) pavadinimą.

Darbdavys atsako už Paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. .

Daugiau informacijos ir metodinę pagalbą darbdaviams teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Kristina Kasinskienė el. p. Jurate.Kasinskiene@vilnius.lt, tel. 8 5 211 2357. Taip pat Jovita Germanovič el.p. jovita.germanovic@vilnius.lt  tel. 85 211 2290

paraiska

2020-2023 aprašas nauja redakcija

2020-2023 nauja redakcija

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt