Miesto medžių likimą lems ir nepriklausomi ekspertai

Tau rūpi, kokiame mieste gyveni? Nori kurti savo aplinką kartu su specialistais? Rūpiniesi miesto medžiais ir nori matyti savo miestą žalią? Kviečiame įsitraukti bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir asociacijas svarstant sprendimus dėl miesto medžių.

Vilniaus savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija laukia pastiprinimo ir kviečia tapti nepriklausomais komisijos nariais. Pirmasis kvietimas nesulaukė didelio dėmesio, todėl bandoma dar kartą paraginti visuomenę įsitraukti į savo aplinkos kūrimą. 

Medžiai mieste

Sauliaus Žiūros nuotr.

„Manome, kad visuomenė taip pat turi dalyvauti kuriant mūsų žalią miestą. Todėl norime pakviesti suinteresuotus gyventojus prisijungti prie mūsų komisijos. Jų dalyvavimas padės priimti problemų sprendimus įvertinus ir pačių gyventojų poziciją. O kartu leis suprasti, kaip atsakingai sprendžiami miesto apželdinimo klausimai“, – kalbėjo Ramunė Baniulienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriaus vedėja. 

Komisija sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų (seniūnaičių, seniūnaičių deleguotų atstovų), savivaldybės gyventojų, bendruomenių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų.

Medžių priežiūra

Sauliaus Žiūros nuotr.

Būtina sąlyga – naujų komisijos narių veikla turi būti susijusi su aplinkos apsauga, o norinčios dalyvauti Komisijos darbe bendruomenių organizacijos, asociacijos būtų įsteigtos teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisija teikia savo pastebėjimus ir išvadas dėl saugotinų medžių ir krūmų tvarkymo Vilniaus miesto želdynų ir želdinių teritorijose ir valstybinėje žemėje. Esant situacijai, kai yra siūloma kirsti ar perkelti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, komisija įvertina, ar toks veiksmas yra būtinas, ir teikia savo išvadas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Į šias išvadas atsižvelgiama priimant galutinį sprendimą. 

Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vilniaus miesto taryba.

Motyvacinio laiško (laisva forma) su išsakytu pageidavimu dalyvauti Komisijos darbe laukiama iki š. m. rugpjūčio 18 d. (imtinai) el. p.: savivaldybe@vilnius.lt.

Prašymus jau teikusiems asmenims ir organizacijoms dar kartą savo kandidatūros siųsti nereikia. 

Medžiai mieste

Sauliaus Žiūros nuotr.