Ką svarbu žinoti apie kompensacijas pasibaigus šildymo sezonui?

Šilumos punktas

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Nors šildymo sezoną sostinė oficialiai jau baigė, kompensacijos už būsto šildymo paslaugas laukiantys vilniečiai jos nepraras. Gyventojams, kuriems priklauso teisė gauti kompensaciją, šilumos tiekėjas apskaičiuos ir ją pritaikys einamosiose mėnesio sąskaitose už visus paskirtus laikotarpius. Sąskaitas jau apmokėję vilniečiai einamosiose sąskaitose matys permoką, kuria bus dengiami ateities mokėjimai ar jų dalis.

„Net ir pasibaigus šildymo sezonui šildymo išlaidų kompensacijos prašymų nagrinėjimas nesibaigia, visus kompensacijos laukiančius gyventojus norime patikinti, kad visa pagal teisės aktus priklausanti apskaičiuota suma bus pritaikyta būsimose šilumos tiekėjo sąskaitose. Nors rugsėjį–spalį dėl kompensacijų kreipėsi triskart daugiau gyventojų, jau nagrinėjame lapkritį pateiktus prašymus ir procesas vyksta greičiau. Taigi priklausančios kompensacijos bus pritaikytos padengiant visas išlaidas ar jų dalį priklausomai nuo individualios situacijos“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė.

Jau išnagrinėta beveik 80 proc. per šį šildymo sezoną gautų prašymų, likusių prašymų nagrinėjimą tikimasi užbaigti iki gegužės 31-osios. Tam, kad kompensacijos gyventojus pasiektų kuo greičiau, prašymus nagrinėjantys darbuotojai dirba po darbo valandų, savaitgaliais. Vis dėlto, be rekordiškai išaugusio besikreipiančiųjų dėl šildymo kompensacijos skaičiaus prašymų nagrinėjimo trukmę dažnai šį šildymo sezoną lėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos SPIS sistemos sutrikimai – bendra sistemos sutrikimų trukmė nuo rugsėjo iki kovo sudarė daugiau nei 200 valandų, o tai yra daugiau nei 26 darbo dienos.Taigi dėl nuolatinių SPIS trikdžių Savivaldybė negalėjo dirbti taip, kaip buvo pasirengusi, sprendimų priėmimui prarado maždaug mėnesį. Pavyzdžiui, per vieną darbo dieną įprastai išnagrinėjama daugiau kaip 600 prašymų, jei sistema nebūtų strigusi – būtų išnagrinėta bent 15 tūkst. daugiau prašymų.

Apie priimtą sprendimą skirti ar neskirti kompensaciją gyventojai informuojami paštu ar el. paštu. Jei šildomasi dujomis, elektra ar kitu kuru (malkomis, granulėmis ir kt.), skirsis kompensacijos pritaikymo procesas – apskaičiuota pinigų suma bus pervesta į gyventojo nurodytą banko sąskaitą arba suteikta galimybė ją grynais pinigais atsiimti pašto skyriuje.

Centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai, net ir pasibaigus šildymo sezonui, teisę į kompensacijas turintiems klientams jas apskaičiuos ir pritaikys pagal teisės aktų nuostatus.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 314 Eur kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 471 Eur vienam gyvenančiam asmeniui.

„Nors šį šildymo sezoną šilumos kaina Vilniuje nuosekliai mažėjo ir buvo viena mažiausių Lietuvoje, suprantame, kad sąskaitos už šildymo paslaugas reikšmingai veikia mažesnes pajamas gaunančių gyventojų biudžetą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, norime patikinti, kad mes, kaip šilumos tiekėjas, Savivaldybės paskirtas kompensacijas apskaičiuosime laikydamiesi teisės aktų ir jas pritaikysime net ir šildymo sezonui pasibaigus. Tokiu atveju klientai sąskaitose matys permoką, kuria bus dengiami ateities mokėjimai ar jų dalis. Kompensacijų dar laukiantiems klientams taip pat siūlome pasinaudoti mokėjimo atidėjimo galimybe“, – sako AB Vilniaus šilumos tinklai Klientų komandos vadovas Laurynas Jakubauskas.

Dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos už visą praeitą šildymo sezoną galima kreiptis iki balandžio 30 d. Kreipiantis nuo gegužės būtų nustatoma teisė tik už praeitus du mėnesius.

Dažniausiai užduodami klausimai apie šildymo kompensaciją

Kaip bus pritaikyta kompensacija už šį šildymo sezoną, jeigu mano prašymas bus išnagrinėtas jam pasibaigus?

Kompensacijos dydis bus apskaičiuotas remiantis Jūsų patirtomis šildymo išlaidomis, turimomis pajamomis ir būsto plotu bei pritaikytas vienu iš būdų, priklausomai nuo šildymo būdo.

Centralizuotai besišildančių gyventojų informacija bus perduota šilumos tiekėjui, kuris, vadovaudamasis teisės aktais, už visus priklausančius laikotarpius apskaičiuos kompensuojamos sumos dydį ir jį pritaikys einamojo mėnesio sąskaitoje.

Besišildantiems dujomis, elektra ar malkomis kompensacijos dydis bus apskaičiuotas teisės aktuose numatytomis sąlygomis ir pinigai pervesti į gyventojo nurodytą sąskaitą arba kompensaciją bus galima atsiimti pašto skyriuje.

Šildymo sezonas baigėsi, tačiau vis dar nagrinėjami lapkričio prašymai ar dar galiu pateikti prašymą kompensacijai?

Tikrai taip, prašymą būsto šildymo išlaidų kompensacijai už visą šildymo sezoną galima pateikti iki šio mėnesio pabaigos. Nuo gegužės bus galima kreiptis dėl kompensacijos už pastaruosius du mėnesius.

Kada bus išnagrinėtas mano prašymas?

Informacija apie datas, kuriomis pateikti būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymai nagrinėjami, yra kas savaitę skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje vilnius.lt ir oficialioje socialinio tinklo facebook Vilniaus miesto savivaldybės paskyroje.

Kaip pritaikoma kompensacija šildantis skirtingais būdais: centralizuotai, dujomis, elektra, kietu kuru?

Šildantis centralizuotai informacija apie kompensacijos gavėjus yra perduodama šilumos tiekėjui. AB Vilniaus šilumos tinklai, vadovaudamiesi teisės aktais, apskaičiuoja kompensacijos dydį ir pritaiko kompensaciją. Kompensacijos dydį gyventojas gali pamatyti einamojo mėnesio sąskaitos eilutėje “Kompensacija”. Šildantis dujomis, elektra Socialinių išmokų skyrius turi gauti informaciją apie gyventojo patirtas išlaidas ir tik tuomet kompensuoja apskaičiuotą išlaidų dalį. Šildantis malkomis gyventojui pagal teisės aktų sąlygas apskaičiuojama kompensacija ir pasirinktu būdu išmokama kompensuojama suma.

Man nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, bet jos negaunu ir nesimato sąskaitoje už šildymą

Tikėtina, kad pagal teisės aktų nuostatas įvertinus Jūsų gaunamas pajamas, būsto plotą ir šildymui patiriamas išlaidas tą mėnesį kompensacija nepriklauso. Remiantis teisės aktų nuostatomis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 157 Eur; 2 VRP – 314 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (471 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Savarankiškai apskaičiuoti galimą kompensacijos sumą galima pasinaudojus būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Laukiau kompensacijos ir nemokėjau už šildymą, ar tapau skolininku?

Šilumos ir karšto vandens tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai vadovaujasi socialinio atsakingumo principais, todėl atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl kompensacijų prašymų nagrinėjimo prieš imdamasis skolos išieškojimo veiksmų patikrina, ar klientui praėjusį šildymo sezoną buvo taikoma kompensacija. Jeigu praėjusiais metais klientui buvo taikoma kompensacija, daroma prielaida, kad ir šį šildymo sezoną klientas kreipėsi dėl kompensacijos, o jo prašymas dar yra nagrinėjamas. Bendrovė nesiims skolos išieškojimo veiksmų tol, kol Vilniaus miesto savivaldybė neinformuos, kad visi gyventojų pateikti prašymai yra išnagrinėti.

Ar man bus kompensuojama visa šildymo sąskaitose priskaičiuota suma?

Kompensacijos suma yra apskaičiuojama remiantis teisės aktuose numatytomis sąlygomis įvertinant būsto gyventojams, gyvenamąją vietą būste deklaravusiems asmenims, tenkančias pajamas ir išlaidas būsto šildymui bei būsto plotą. Kompensacijos suma priklauso nuo individualios situacijos. Įprastai kompensacija taikoma, kai išlaidų už šildymą suma viršija 10 % skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 157 Eur; 2 VRP – 314 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (471 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Nesikreipiau dėl kompensacijos, bet sužinojau, kad man ji galėtų priklausyti, ar dar galiu kreiptis?

Prašymą būsto šildymo išlaidų kompensacijai už visą šildymo sezoną galima pateikti iki šio mėnesio pabaigos. Nuo gegužės bus galima kreiptis dėl kompensacijos už pastaruosius du mėnesius.

Jei šildymo kompensacija nepriklauso, ar yra kitų lengvatų, kuriomis galėčiau pasinaudoti?

Kaip ir pernai, gyventojai gali pasinaudoti mokėjimų atidėjimo galimybe. Pasirašę Susitarimą dėl mokėjimo atidėjimo klientai galės mokėti 50 proc. kiekvieno iš  šildymo sezono mėnesio sąskaitos sumos. Pavyzdžiui, jei 2022-ųjų lapkričio sąskaita už suteiktas paslaugas yra 120,00 Eur, iki sąskaitoje nurodyto termino galima mokėti 60,00 Eur (120,00 Eur – 50 proc.). Sumą, viršijančią 50 proc. galima apmokėti per 6 mėnesius. Dėl Susitarimo pasirašymo raginame kreiptis į Vilniaus šilumos tinklus.

Laukiau kompensacijos ir dar nemokėjau nei vienos sąskaitos. Ar galiu pasinaudoti mokėjimo atidėjimu?

Taip. Jei paskirta kompensacija nepadengs susidariusio įsiskolinimo visa apimtimi, jį bus galima apmokėti dalimis. Tokiu atveju klientui būtina kreiptis į šilumos tiekėją ir pasirašyti Susitarimą. Susitarus dėl skolos apmokėjimo dalimis Vilniaus šilumos tinklai neinicijuos teisminio skolos išieškojimo.

Iki kada galiu kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų?

Prašymą kompensuoti viso praeito šildymo sezono metu patirtas išlaidas galima pateikti iki balandžio 30 d. Vėliau galima kreiptis dėl pastarųjų dviejų mėnesių būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

Kas bus jei esu skolininkas, bet nesikreipiau kompensacijos? 

Skolos išieškojimas bus vykdomas įprasta tvarka. Skolininkas bus perduotas skolų išieškojimo įmonei, o vėliau skola gali būti išieškoma teisminiu keliu. Susidūrus su finansiniais sunkumais bendrovė rekomenduoja nekaupti skolos ir kreiptis dėl skolos apmokėjimo dalimis.

Laukiau kompensacijos ir nemokėjau už šildymą. Ar tapau skolininku?

Šilumos ir karšto vandens tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai vadovaujasi socialinės atsakomybės principais, todėl atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl kompensacijų prašymų nagrinėjimo prieš imdamasis skolos išieškojimo veiksmų pasitikrina, ar klientui praėjusį šildymo sezoną buvo taikoma kompensacija. Jeigu praėjusiais metais klientui buvo taikoma kompensacija, daroma prielaida, kad ir šį šildymo sezoną klientas kreipėsi dėl kompensacijos, o jo prašymas dar yra nagrinėjamas. Bendrovė skolos išieškojimo veiksmų nesiims tol, kol Vilniaus miesto savivaldybė neinformuos, kad visi gyventojų pateikti prašymai yra išnagrinėti.

Kaip vyks kompensacijos pritaikymas / grąžinimas, pasibaigus šildymo sezonui? 

AB Vilniaus šilumos tinklams gavus informaciją apie klientui skirtą kompensaciją ją apskaičiuoja vadovaudamasi teisės aktuose numatytais kriterijais (normatyvais). Kompensacija pritaikoma su einamojo mėnesio sąskaita, kompensuojamos sumos dydį už visą paskirtą laikotarpį (įskaitant ir praėjusius mėnesius) klientas gali matyt atskiroje sąskaitos eilutėje “Kompensacija”. Kompensacija bus pritaikoma už visą paskirtą laikotarpį atbuline data ir šildymo sezonui pasibaigus. Pritaikius kompensaciją ir susidarius permokai, ja bus dengiami būsimi mokėjimai ar jų dalis už suteiktas paslaugas.

Nesikreipiau dėl kompensacijos, bet sužinojau, kad man ji galėtų priklausyti, ar dar galiu kreiptis?

Dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos atgaline data už visą šildymo sezoną, galima iki balandžio mėnesio pabaigos. Kreipiantis gegužės mėn. galima būtų prašyti kompensacijos tik už du praeitus mėnesius.

Belaukiant šildymo kompensacijos mirė į ją pretendavęs mano artimasis, ar šildymo kompensacija bus skirta atgaline data?

Tokiu atveju teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją nustatoma nuo prašyme skirti kompensacija nurodytos datos iki asmens mirties datos.

Kur galima papildomai rasti informacijos apie būsto šildymo kompensacijas?

Daugiau informacijos apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas ir jos teikimo sąlygas galima rasti vilnius.lt polapyje Socialinė parama. Taip pat paslaugos „Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens kompensacijos skyrimas“ aprašyme.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt