Kaip pakeisti namo administratorių?

Kaip pakeisti namo administratorių?


1/4 butų savininkų pasirašytą prašymą atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.Butų savininkai balsuoja dėl administratoriaus pakeitimo.Administratorius pakeičiamas, jei pakeitimui pritaria dauguma butų savininkų.


Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu (prašymo formą galite rasti čia) kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, kuris vadovaudamasis Administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu pats organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Likus 6 mėnesiams iki paskirto (pasirinkto) administratoriaus veiklos  termino pabaigos dėl administratoriaus pakeitimo (kito pasirinkimo) į Savivaldybę gali kreiptis bent 1/5 savininkų ir Būsto administravimo skyrius organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyviuoju žemėlapiu! Jame galite rasti bendrąją informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, teikiamų paslaugų kainas, palyginti jas su kaimyno namo paslaugų kainomis ir kt.

Platesnė informacija apie pasirinkimo procedūras https://daugiabuciai.vilnius.lt/


Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis
Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis »


Kas gali teikti daugiabučių namų administravimo paslaugas »


Informacija apie paskirtus administratorius »


Administratoriaus pareigos ir funkcijos »


Savivaldybės Būsto administravimo skyrius kontroliuoja kaip Administratorius vykdo jam priskirtas pareigas ir funkcijas, nurodytas čia

Administratoriaus kontrolė vykdoma, nagrinėjant gyventojų skundus, prašymus, atliekant planinius ir neplanuotus administratorių vykdomos veiklos name patikrinimus bei tikrinant kaip administratorius organizuoja daugiabučio namo priežiūrą ir remonto darbus.

Į savivaldybės vykdomą administratoriaus kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, kiekių tikrinimas.


Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinių patikrinimų planai:

 2024 m. »2023 m. »,  2022 m. »,  2021 m. »,  2020 m. »,  2019 m. »,  2018 m. »,  2017 m. »,  2016 m. ».


Planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių patikrinimų ataskaitos:

2023 m. ataskaita (dokumentas atsisiųsti)

2022 m. ataskaita (dokumentas atsisiųsti)

2021 m. ataskaita (dokumentas atsisiųsti)

2020 m. ataskaita » (dokumentas atsisiųsti)

2019 m. ataskaita »  (dokumentas atsisiųsti)

2018 m. ataskaita » (dokumentas atsisiųsti)

2017 m. ataskaita »  (dokumentas atsisiųsti)

2016 m. ataskaita »  (dokumentas atsisiųsti)

2015 m. ataskaita » (dokumentas atsisiųsti)


Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas »

Daugiau informacijos –  tel.: (+370 5) 211 2000


Gyvenamųjų namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Būsto administravimo skyrius