Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Kaip pakeisti namo administratorių?

Kaip pakeisti namo administratorių?


1/4 butų savininkų pasirašytą prašymą atsiųsti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.Butų savininkai balsuoja dėl administratoriaus pakeitimo.Administratorius pakeičiamas, jei pakeitimui pritaria dauguma butų savininkų.

Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrių, kuris vadovaudamasis Administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu pats organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Likus 6 mėnesiams iki paskirto (pasirinkto) administratoriaus veiklos  termino pabaigos dėl administratoriaus pakeitimo (kito pasirinkimo) į Savivaldybę gali kreiptis bent 1/5 savininkų ir Būsto administravimo skyrius organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyviuoju žemėlapiu! Jame galite rasti bendrąją informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, teikiamų paslaugų kainas, palyginti jas su kaimyno namo paslaugų kainomis ir kt.


Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis
Daugiabučių namų interaktyvusis žemėlapis »


Kas gali teikti daugiabučių namų administravimo paslaugas »


Informacija apie paskirtus administratorius »


Administratoriaus pareigos ir funkcijos »


Savivaldybės Būsto administravimo skyrius kontroliuoja kaip Administratorius vykdo jam priskirtas pareigas ir funkcijas, nurodytas čia

Administratoriaus kontrolė vykdoma, nagrinėjant gyventojų skundus, prašymus, atliekant planinius ir neplanuotus administratorių vykdomos veiklos name patikrinimus bei tikrinant kaip administratorius organizuoja daugiabučio namo priežiūrą ir remonto darbus.

Į savivaldybės vykdomą administratoriaus kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, kiekių tikrinimas.


Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinio patikrinimo grafikai

2019 m. grafikas http://P.s. Valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis

2019 m. grafikas »

2018 m. grafikas »

2017 m. grafikas »

2016 m. grafikas »


Planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių patikrinimų ataskaitos

2018 m. ataskaita (dokumentas atsisiųsti)

2017 m. ataskaita »   (dokumentas atsisiųsti);

2016 m. ataskaita »   (dokumentas atsisiųsti);

2015 m. ataskaita »   (dokumentas atsisiųsti).


Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas »

Daugiau informacijos:
(8 5) 211 2092; (8 5) 211 2718


Gyvenamųjų namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai »


Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl vykdomas administratorių skyrimas?

Savivaldybė vadovaudamasi daugiabučių namų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir siekdama, kad Vilniečiai taptų ir savo daugiabučių namų tikraisiais šeimininkais vykdo daugiabučių namų administratorių skyrimo procedūras, kurių metų daugiabučių namų patalpų savininkai gali nuspręsti ar pasilikti esamą administratorių ar pasirinkti kitą.

Platesnę informaciją galite rasti čia.


Kodėl balsavimo biuletenyje nėra nurodyta platesnės informacijos apie taikomus tarifus?

Balsavimo raštu biuletenyje dėl administratoriaus paskyrimo nėra nurodyti kiti paslaugų tarifai išskyrus administravimo, kadangi administratorius norėdamas teikti administravimo paslaugas Vilniaus mieste pateiktoje deklaracijoje privalo nurodyti tik administravimo paslaugų tarifą, kuris pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą apskaičiavimo metodiką negali viršyti 0,0434 Eur/m2 su PVM.


Koks mano daugiabučio namo naudingas plotas?

Pasižiūrėti esamų administratorių taikomus paslaugų tarifus pagal namus ir palyginti įkainius galima čia.


Negavau balsavimo biuletenio, kur kreiptis?

Papildomą balsavimo biuletenio originalą (jei AB „Lietuvos paštas“ jo nepristatė, pametėte ar jis dingo iš pašto dėžutės) siūlome visų pirma kreiptis į Jūsų teritoriją aptarnaujantį pašto filialą. Jei pašto filiale nėra Jums adresuoto laiško, galite balsavimo biuletenį gauti atvykus į Savivaldybę arba kreiptis el. paštu į Savivaldybę – savivaldybe@vilnius.lt arba balsavimas@vilnius.lt nurodant savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą.


Kokiu būdu galiu Savivaldybei grąžinti balsavimo biuletenius? Ar Savivaldybės darbuotojai vaikšto po butus ir renka balsavimo biuletenius?

Vykdant šias procedūras balsavimo raštu biuletenius į daugiabučių namų patalpų savininkų pašto dėžutes išnešioja AB „Lietuvos paštas“. Balsavimo raštu biuletenių grąžinimo būdai nurodyti balsavimo raštu biuletenyje (balsavimas@vilnius.lt, siunčiant paštu Konstitucijos pr. 3 arba atvykus į Savivaldybę). Pažymime, kad savininkų teisės nėra varžomos, nustatant, koks būtent asmuo turi grąžinti balsavimo raštu biuletenį, tačiau primygtinai prašome nemesti užpildytų balsavimo biuletenių į administratorių pašto dėžutes. Patalpų savininkai turi būti apdairūs ir atidūs siekdami tapti tikraisiais savo daugiabučių namų šeimininkais.


Kiek laiko skiriama užpildyti biuleteniui dėl administratoriaus skyrimo?

Balsavimas vyksta 21 kalendorinę dieną. Toks terminas yra nustatytas daugiabučių namų patalpų savininkų sprendimų priėmimą balsuojant raštu reglamentuojančiame teisės akte.

Teisės aktą galite peržiūrėti paspaudę čia.


Kada bus organizuojamas pakartotinis balsavimas?

Pakartotinis balsavimas organizuojamas ne vėliau kaip po dviejų savaičių, jei nėra gauta daugiau nei pusė visų daugiabučio namo patalpų savininkų balsų.


Kur galima pasižiūrėti balsavimo rezultatus?

Balsavimo rezultatai bus skelbiami Savivaldybės tinklalapyje.

Platesnė informacija https://daugiabuciai.vilnius.lt/


Kuriam laikotarpiui bus paskirtas administratorius?

Skiriamas penkerių metų terminas, tačiau primename, kad bet kada (nelaukiant penkerių metų termino) daugiabučių namų patalpų savininkai gali keisti administratorių. Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu kreiptis į Savivaldybę, kuri organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.


Kaip užpildyti balsavimo biuletenį?

Jums pateiktą balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti taip: iš balsavimo biuletenyje nurodytų administratorių sąrašo pasirinkite norimą administratorių ir pažymėkite ties juo „X“, balsavimo biuletenyje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę ir būtinai pasirašykite, nurodydami pasirašymo datą. Balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti ir per nustatytą laiką sugrąžinti biuletenyje nurodytais grąžinimo būdais.


Kas turi balso teisę?

Balsavimo teisę turi tik patalpos savininkas (–ai) arba jų įgalioti asmenys. Jei balsavimo biuletenį pasirašo patalpos savininko įgaliotas asmuo, privalo prie jo pridėti teisės aktų nuostatas atitinkantį įgaliojimą.

Jei patalpų savininkui pagal nuosavybės teisę priklauso kelios patalpos (pvz., butas, garažas, sandėliukas ir kt.) jis turi balsavimo biuletenyje apie tai pažymėti.

Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo.

Jei patalpos savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas.


Kodėl daugiabutis namo patalpų savininkai negavo balsavimo biuletenio?

Skyrimo procedūra organizuojama tik tuose daugiabučiuose namuose, kuriems iki 2013 metų terminuotai buvo paskirtas administratorius. Administratoriaus skyrimo procedūros nėra vykdomos, jei daugiabutis namas yra valdomas pagal Jungtinės veiklos sutartį arba daugiabučiame name yra įsteigta bendrija. Jei daugiabutis namas neturi valdymo būdo ir jame nevyksta Administratoriaus skyrimo procedūros, tikėtina, kad namas yra valdomas sutartiniais pagrindais, tuomet 1/4 patalpų savininkų turi kreiptis į Savivaldybę – informuoti apie pageidavimą namo valdymui pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių. Gavusi prašymą, Savivaldybė organizuos administratoriaus pasirinkimo procedūras.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyrius