Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatai ir sudėtis, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-526, pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 1-1901.

Vilniaus miesto tarybos 2012-03-07 sprendimu Nr. 1-471 patvirtintas Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos atlygis už teikiamas nematerialaus pobūdžio paslaugas.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-07-14 sprendimas Nr. 1-1056 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-07 sprendimu Nr. 1-471 „Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių atlygio už teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas taisyklių ir nario atlygintinų paslaugų teikimo sutarties formos tvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių atlygio už teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas taisyklių pakeitimo„.

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos  sudėtis, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-1013.

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai teikiamos  medžiagos reglamentas svarstyti projektinių sprendinių atitikimą nustatytiems paveldosaugos apribojimams.

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai medžiagos reglamentas reglamentas statinio (statinių) kultūrinei vertei nustatyti.

 


Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo apsaugos skyrius