Kviečiame į diskusiją apie UNESCO Pasaulio paveldą Vilniuje ir ekspertų parengtą esamos būklės pristatymą

Vilniaus senamiestis iš paukščio skrydžio

Nuotr. Sauliaus Žiūros

UNESCO Pasaulio paveldo vertybės, Vilniaus istorinio centro, valdymo plano rengėjai kviečia miestiečius susitikti ir aptarti ekspertų parengtą esamos situacijos įvertinimą apie Vilniaus istorinio centro būklę lemiančius aspektus ir SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizės rezultatus. 

Susitikimas vyks 2023 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės 20 aukšto salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius). Ketinantys dalyvauti kviečiami registruotis (būtina).

Susitikimo metu ekspertai pristatys su UNESCO Pasaulio paveldo vertybe susijusią analizę kultūros paveldo apsaugos, švietimo (žinios apie kultūros paveldo statusą), darnaus vystymosi, turizmo,  ekonominių ir socialinių aspektų srityse. Po ekspertų pristatymų dalyviai bus kviečiami dalyvauti specialiose dirbtuvėse ir aptarti analizės rezultatus grupėse. Diskusijai planuojama pasitelkti tarptautinėje praktikoje plačiai naudojamą „Pasaulio kavinės“ metodą (angl. World Cafe), leidžiantį vienu metu didelei grupei žmonių nuodugniai aptarti skirtingas temas ir kartu diskutuoti. 

Šis susitikimas žymės pirmojo Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo etapo – esamos situacijos analizės – pabaigą. Aptarus tiesiogiai ir iš dalies su kultūros paveldu susijusių procesų, vykstančių UNESCO Pasaulio paveldo statusą turinčioje teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, stiprybes ir silpnybes, ekspertai pasiūlys naujas ir/ ar koreguos esamas priemones, kurios spręstų didžiausius identifikuotus iššūkius. Galutinės esamos situacijos įvertinimo ir SSGG analizės įžvalgos reikalingos formuoti priemones būsimam veiksmų planui. Pastaroji valdymo plano dalis visuomenei bus pristatyta 2023 m. rugsėjo mėn.

Rengiant Vilniaus istorinio centro valdymo plano priemones, siekiama pasitelkti šiuo metu  galiojančius su teritorijos išsaugojimu susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus, strateginius ir teritorijų planavimo dokumentus bei kitas priemones ir veiksmus. Šis dokumentas padės identifikuoti ryšius tarp skirtingų  Vilniaus istoriniam centrui taikomų  išsaugojimo ir tvaraus naudojimo priemonių bei jas įgyvendinančių institucijų, pamatuoti, kaip jos sprendžia analizės metu identifikuotus iššūkius, taip pat numatyti veiksmus, kad būtų užtikrinta visų suinteresuotųjų šalių matomumas ir įtrauktis. 

Siekiama, kad tiek pats valdymo planas, tiek jo rengimo procesas būtų patrauklus ir įtraukiantis įvairioms miestiečių grupėms, ne tik kultūros paveldo ekspertams. Norima, kad kuo daugiau miestiečių  sužinotų apie Vilniaus istorinio centro išskirtinę visuotinę vertę ir prisidėtų prie jos išsaugojimo bei šio valdymo plano rengimo.  

Birželio 29 d. vyksiantis susitikimas bus antrasis valdymo plano rengėjų susitikimas su visuomene. Pirmasis susitikimas įvyko 2023 m. gegužės 25 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus parodų erdvėje  „Istorijų namai“. Renginio metu dalyviai Vilniaus istorinį centrą aptarė 14-likoje sričių. Su pirmojo susitikimo rezultatais galite susipažinti čia.

Renginys bus tiesiogiai transliuojamas ir internetu Vilniaus miesto savivaldybės Youtube paskyroje, tačiau stebintiems nuotoliu nebus galimybės dalyvauti diskusijose.

Visa su Valdymo plano rengimo procesu susijusi informacija skelbiama: https://vilnius.lt/lt/unesco/