Nuostatai

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas,

patvirtintas Tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 1-1859  (2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-74 redakcija)


BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai,

patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 17 d.  sprendimu  Nr. 1-24  (atsisiųskite aktą byloje)


Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo, paslaugų administravimo ir interesantų aptarnavimo reglamentas,

patvirtintas  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 40-28/23 (atsisiųskite aktą byloje)


Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės,
patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890
(2020 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-397 redakcija)

Vilniaus miesto savivaldybės darbo tvarkos taisyklės,
patvirtintos 2024 m. vasario 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-66/24


Savivaldybėje pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarka yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d.  įsakymu Nr. 40-169/20  „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS GAUTŲ DOVANŲ IR REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams