Nuostatai

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas,

patvirtintas Tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2070 (atsisiųskite aktą byloje)


BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai,

patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-1597 (atsisiųskite aktą byloje)


Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo, paslaugų administravimo ir interesantų aptarnavimo reglamentas,

patvirtintas  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 (atsisiųskite aktą byloje)


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugios darbo aplinkos politika,

patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 40-54/19
(pdf odt atsisiųskite aktą byloje)


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 (2020 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-397 redakcija) patvirtintos Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės.

Savivaldybėje pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarka yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 40-760 „Dėl gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarkos tvirtinimo“

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams