Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2020 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. A15-668/20(2.1.4E-BEU) „DĖL PRITARIMO PAKEISTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIĖMIMO TVARKAS, KURIOS VYKDO PRIĖMIMĄ KONKURSO BŪDU“
Konkursinės atrankos į Vilniaus Žirmūnų gimnaziją organizavimo tvarka
2020 m. konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka
2020 m. priėmimo į Vilniaus licėjų organizavimo tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2020 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A15-689/20(2.1.4E-BEU) „DĖL PRITARIMO PAKEISTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIĖMIMO TVARKAS, KURIOS ĮGYVENDINA SPECIALIZUOTO UGDYMO (INŽINERINĖS) KRYPTIES PROGRAMAS, SAVITOS PEDAGOGINĖS SISTEMOS ELEMENTUS“
Stojamųjų egzaminų į Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus organizavimo tvarka 2020–2021 m. m.
Priėmimo į Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnaziją 2020–2021 m. m. organizavimo tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Adomo Mickevičius licėjuje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros” gimnazijoje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka
Mokinių priėmimo į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją 2020–2021 m. m. tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Senvagės gimnazijoje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Simono Konarskio gimnazijoje 2020–2021 m. m. įvertinimo tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2020 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. A15-379/20(2.1.4E-BEU) „DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIĖMIMO TVARKOMS“ 
2020–2021 m. m. priėmimo į Vilniaus Ozo gimnaziją. organizavimo tvarka
2020–2021 m. m. priėmimo į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją organizavimo tvarka
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių priėmimo tvarka 2020-2021 m.m.

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos 2020 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A15-345/20(2.1.4E-BEU) „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr.  1-478 „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr.  1-479 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIAI 2020–2021 MOKSLO METAMS

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymai:

  1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d.  įsakymas Nr. V-638 „DĖL KLASIKINIO UGDYMO SAMPRATOS TVIRTINIMO“
  2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d.  įsakymas Nr. V-379 „DĖL EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO SAMPRATOS TVIRTINIMO“
  3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1228 „DĖL   SPORTO IR SVEIKATOS UGDYMO SAMPRATOS TVIRTINIMO“
  4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1945 „DĖL HUMANISTINĖS KULTŪROS UGDYMO MENINE VEIKLA SAMPRATOS TVIRTINIMO“
  5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-655 „DĖL NOVATORIŠKO VERSLUMO UGDYMO SAMPRATOS TVIRTINIMO“