Miesto plėtra

Informacija apie žemės sklypo Minties gatvėje (kadastro Nr. 0101/0023:35) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Minties gatvėje (kadastro Nr. 0101/0023:35) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: 0101-0023-35 prasymas II Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; nenustatytas. Pageidaujama pagrindinė žemės naudojimo... ❯❯❯

Rasų seniūnijoje bus pakeistas Olandų g. 54A adresas į Peteliškių g. 13 adresą

     Informuojame, kad žemės sklypo (unikalus Nr. 0101-0044-0123) ir jame esančio pastato (unikalus Nr. 1097-0031-7174) adresas Olandų g. 54A neatitinka adresų Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir... ❯❯❯

Verkių seniūnijose patalpai bus suteikti naujas Mykolo Marcinkevičiaus g. 23-23

     Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002 m.  gruodžio  23  d.  nutarimo  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 ir 3.4 punktais ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams,... ❯❯❯

Informacija apie žemės sklypo Pakalnės g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:275) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Pakalnės g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:275) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Pakalnes g. 5 prasymas Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; gyvenamosios teritorijos naudojimo būdo (mažaaukščių... ❯❯❯

Informacija apie žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:1052) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:1052) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: 0101-0101-1052 prasymas Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: žemės ūkio; kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pageidaujama... ❯❯❯

Planuojama suteikti ir keisti adresus Naujininkų, Pilaitės ir Verkių seniūnijose

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu  Nr.1V-57 (2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba,... ❯❯❯

Informacija apie žemės sklypo Žiupronių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0058:247) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Žiupronių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0058:247) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Ziuproniu g. 7 prasymas Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo... ❯❯❯

Informacija apie žemės sklypo Pagrandos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0171:1171) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (nustatymą)

Gautas prašymas pakeisti (nustatyti) žemės sklypo Pagrandos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0171:1171) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Su prašymu galima susipažinti čia: Pagrandos g. 3 prasymas Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas: kita; gyvenamosios teritorijos naudojimo būdo (mažaaukščių... ❯❯❯

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams