Vilniaus miesto savivaldybės Žmogaus teisių komisija

Žmogaus teisių komisijos sudėtis »


2023 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. 1-117
DĖL TARYBOS 2022-08-24 SPRENDIMO NR. 1-1524 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Komisijos sudėtis (atsisiųsti)

2022 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1524
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023-2025 (atsisiųsti)


PROTOKOLAI

2023 m.

2023-12-22 Nr. 5

2023-10-24 Nr. 4

2023-10-10 ŽKT protokolas Nr. 3, priedas 1, priedas 2

2023-07-25 ŽTK protokolas Nr 2

2023-07-05 ŽTK protokolas Nr 1

_________________

2023-04-13 ŽTK protokolas Nr 4

2023-03-16 ŽTK protokolas Nr 3

2023-02-23 ŽTK protokolas Nr 2

2023-01-27 ŽTK protokolas Nr 1


2022 m.

2022-12-15 ŽTK protokolas Nr 5

2022-11-11 ŽTK protokolas Nr 4

2022-11-04 ŽTK protokolas Nr 3

2022-10-07 ŽTK protokolas Nr 2

2022-09-09 ŽTK protokolas Nr 1

 


KOMISIJOS VEIKLOS DOKUMENTAI

Raštas dėl mokytojų darbo krūvio ir patyčių prevencijos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai) 2022-11-18 raštas

Siūlymai Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020-2023 m. programai ŽTK siūlymai

Raštas dėl ūmių situacijų sprendimo, kai šeimoje auga ar gyvena sunkios negalios vaikas ar suaugęs asmuo su negalia, ir socialinių būstų teikimo situacijos vertinimo 2023-03-16 raštas

Raštas dėl finansavimo skyrimo ŽTK 2023-03-29 raštas